Join Us

สมัครงาน พนักงานขาย พนักงานบริการ แคชเชียร์ พนักงานประจำ

ไม่รับ พาร์ททาม (No Part Time)

Job Application (สมัครงาน)


ข้อมูลผู้สมัคร


ประวัติการศึกษาสูงสุด

      กำลังศึกษา
      สำเร็จการศึกษา

ประวัติการทำงานล่าสุด

สิ่งที่อยากบอกเราอื่นๆ (หากมี)


* ยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

Contact to HR (ติดต่อฝ่ายบุคคล)

inbox
e-mail : [email protected]
คุณจอย : 094-564-5959
คุณมอส : 082-479-4444