Join Us

สมัครงาน บัญชี พนักงานขาย พนักงานบริการ แคชเชียร์ พนักงานประจำ

ไม่รับ พาร์ททาม (No Part Time)

Job Application (สมัครงาน)


ข้อมูลผู้สมัคร


ประวัติการศึกษาสูงสุด

      กำลังศึกษา
      สำเร็จการศึกษา

ประวัติการทำงานล่าสุด

สิ่งที่อยากบอกเราอื่นๆ (หากมี)

* ยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ